Poniżej przedstawiona jest przykładowa dokumentacja zagospodarowania terenu.

Każda dokumentacja składa się z dwóch części (opisowej i graficznej).

Część opisowa przedstawiona jest w formie wydruku oraz dodatkowo na płycie CD i zawiera:

szczegółowy kosztorys

uproszczony kosztorys

obmiar

zestawienie materiałów

zestawienie sprzętu

specyfikacja roślin

 Część graficzna przedstawiona jest w formie kilku wydruków w dużym formacie, na papierze fotograficznym. Szczegółowe materiały części graficznej przekazane są na płycie CD i zawierają:

film, wirtualny spacer po ogrodzie

kilkadziesiąt zdjęć wizualizacji - przykłady TUTAJ

rzut sytuacyjny z góry z opisem poszczególnych elementów - przykłady TUTAJ

zdjęcia przedstawiające widok terenu w nocy ( jeśli w koncepcja zawiera rozmieszczenie oświetlenia )

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe filmy (wirtualny spacer po ogrodzie)