PLAN GŁÓWNY - RZUTY

Projekt ogrodu jest kompleksową dokumentacją zawierającą wszystkie informacje niezbędne do aranżacji przestrzeni ogrodu. Jednym z takich elementów jest plan główny tzw. rzut z góry, na którym rozmieszczony jest układ wszystkich elementów w ogrodzie. Najlepiej obrazuje założenia planistyczne dobranej roślinności, ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury. Poniżej przedstawiamy Państwu przykłady wykonywanych przez firmę rzutów. Oczywiście każdy projekt dostosowany jest do wymagań i oczekiwań klienta.

Dokumentacja projektowa zawiera : 

Część opisowa:

  1. Kosztorys szczegółowy , uproszczony  plus informacje kosztorysowe dodatkowe
  2. Spis roślin
  3. Spis ogólny materiałów podstawowych

Część graficzna:

  1. Wizualizacje drukowane na papierze fotograficznym 
  2. Rzuty sytuacyjne , plansze , wymiarowanie drukowane na papierze fotograficznym 
  3. Płyta DVD - z dokumentacją
  4. USB PenDrive - z dokumentacją